Zapewniamy źródła finansowania

Pozyskanie finansowania na etapach:

  • zasiewu (seed),
  • fazy początkowej (start-up),
  • wczesnego wzrostu (early stage)

Organizujemy finansowane przy wykorzystaniu zarówno inwestowania społecznościowego (crowdfunding), własnego z własnego kapitału, a także wspólnego z Aniołami Biznesu i funduszami działającymi na polskim rynku.

Inwestujemy krótkoterminowo (2-3 lata). Zapewniamy pozyskanie finansowania na kolejne etapy działalności firmy.

Oprócz inwestycji własnych oferujemy wsparcie i doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania z różnorodnych źródeł: funduszy unijnych, crowdfundingu oraz PE i VC. Zapraszamy do kontaktu z nami.