2017

5 wyjść kapitałowych

2016

Zostajemy Srebrnym Partnerem Klastra LifeScience w Krakowie
Michał Ciemiński wybrany na II kadencję do Zarządu EBAN
Członkostwo w EBN Innovation Network
Platinum - ekspertem w programie akceleracyjnym Startups Wanted
Wyjście kapitałowe z XTPL
Platinum Seed zostaje członkiem wspierającym SOOIP

Platinum Seed współzałożycielem Klastra Przemysłów Kreatywnych w Bydgoszczy

2015

Dołączamy do Bydgoskiego Klastra Informatycznego
Zostajemy członkiem Krajowego Klastra Kluczowego, Interizon (Pomorski Klaster ICT)
Platinum Seed z sukcesem wychodzi z 2 inwestycji
Dokonujemy 17 nowych inwestycji w innowacyjne startupy (zob.: Portfolio)
Platinum Seed zostaje członkiem Global Business Angels Network (GBAN)
Platinum Seed laureatem głównej nagrody PARP w kat. Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu
Otwieramy nową siedzibę w Toruniu

2014

Platinum Seed działa w ramach EntrepreneurCountry Global – organizujemy cykl spotkań biznesu i startupów
Otwarcie biura w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, miejscu które sprzyja innowacjom
Otrzymujemy nagrodę magazynu “Strefa Gospodarki”: Market Leader of Innovation 2014
Dokonujemy 4 pierwszych inwestycje w startupy w ramach działania 3.1.(zob.: Portfolio)

2013

Dołączamy do Mazowieckiego Klastra ICT, który w 2015 zostaje Krajowym Klastrem Kluczowym
Platinum Seed zdobywa dofinansowanie projektu z POIG 3.1 na kwotę ok. 10 mln PLN
EntrepreneurCountry Global – Platinum Seed regionalnym partnerem łączącym startupy z korporacjami
Rozpoczynamy współpracę z Ariadne Capital
Platinum Seed nawiązuje partnerstwo strategiczne z Bastion Group

2012

Platinum Seed ambasadorem European Business Angels Network w Polsce (EBAN)
Rozpoczynamy współpracę z Partners & Ventures

2011

Platinum Seed dokonuje inwestycji w Eurocomm
Inwestujemy w Biznes Spot
Utworzenie Funduszu Platinum Seed