Platinum Seed Incubator sp. z o.o. w latach 2013-2015 brało udział w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3. Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach projektu dokonano oceny 200 innowacyjnych pomysłów, przeprowadzono 25 preinkubacji i zainwestowano w 21 nowopowstałych spółek.

W celu uzyskania informacji o projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego:

contact@platinumseed.pl