Zapytanie ofertowe – za przeprowadzenie procesu audytu sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, jako elementu procesu emisji akcji Spółki na rynku NewConnect

16 marca 2016 | Zakończone

W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu podmiotowi przeprowadzenie audytu sprawozdań finansowych i przygotowanie raportu, jako elementu procesu emisji akcji Spółki na rynku NewConnect.
Więcej

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie procesu emisji akcji spółki na rynku NewConnect

16 marca 2016 | Zakończone

W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu podmiotowi wykonanie prac składających się na przedmiot niniejszego zapytania ofertowego. Celem realizacji Projektu jest pierwsza emisja serii akcji Spółki i ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.
Więcej

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie procesu emisji akcji spółki na rynku NewConnect – odwołane

3 marca 2016 | Zakończone

W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu podmiotowi wykonanie prac składających się na przedmiot niniejszego zapytania ofertowego. Celem realizacji Projektu jest pierwsza emisja serii akcji Spółki i ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.
Więcej