VCC Partner sp. z o.o.

31 marca 2015 | 35% udziałów

Firma oferująca innowacyjne rozwiązania w zakresie usług telefonicznych (m.in. działań telemarketingowych i badawczych), gospodarując przy tym w sposób optymalny także niewykorzystywanymi zasobami stanowisk innych agencji telemarketingowych używając do tego celu technologii chmur internetowych.

Nowoczesne contact centre optymalizujące zasoby technologiczne.