Oferujemy wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla projektu oraz zespołu prowadzącego projekt poprzez:

  • wsparcie merytoryczne wiedzą, doświadczeniem (możliwe formy członkostwa w Radzie Nadzorczej, Radzie Doradczej projektu, w charakterze Doradcy Zarządu, Członków Zarządu – w przypadku inwestycji w projekt)
  • dotarcie z projektem do decydentów w sektorach, w których działamy poprzez własną sieć kontaktów
  • budowanie współpracy z firmami z portfela funduszy współpracujących z Platinum Seed (obszar Europy)
  • zwiększanie przychodów projektu poprzez dostęp do kanałów sprzedaży, promocji łączonych z innymi komplementarnymi produktami z branży finansowej i telekomunikacyjnej
  • pomoc w rozszerzeniu działalności operacyjnej na inne kraje (internacjonalizację projektu)

 

W celu zgłoszenia swojego pomysłu do współpracy z nami, prosimy o wypełnienie kwestionariusza.