Nazwa Projektu*

Na czym polega projekt?
Opis projektu/na czym polega jego innowacyjność?
Opis projektu

Krótka charakterystyka branży, rynku, produktów na nim występujących, konkurencyjnych, wielkość rynku, trendy sprzedaży, produkty substytucyjne, komplementarneOpis branży

Kluczowe terminyPrzewidywana data powstania przedsiębiorstwa

Najważniejsze cele projektu . Jaki udział w rynku chcemy osiągnąć, kiedy chcemy osiągnąć próg rentowności, kiedy osiągniemy docelową zyskowność projektu, jakie planujemy wzrosty sprzedaży, jaki będzie poziom zatrudnienia w spółce itdCele biznesowe

Po 1 roku

Po 2 roku

Po 3 roku

Cel Strategiczny

Opis produktu, jakie potrzeby adresuje produkt i w jaki sposób, trendy, potencjał rozwijania produktu, przewagi produktu nad konkurencjąProdukty

Rynek docelowy – charakterystyczne cechy klienta,jego zamożność, skłonność do zakupu naszych produktów/usług , wielkość rynku, siec dystrybucjiKlient

Charakterystyka konkurencji – kim są kluczowi konkurenci, jakie mają produkty, gdzie prowadzą działalność, jaką mają sieć dystrybucji, w jaki sposób prowadzą działalność marketingowąKonkurencja

Krótki opis procesu powstawania produktu, dostawcy, podwykonawcy, ryzykaTechnologia

Opis kluczowych członków zespołu, doświadczenie w podobnych branżach, projektachZespół

Źródła przychodów, wstępna prognoza przychodów w okresie 5 lat w rozbiciu na produkty/usługiPrognozowane przychody

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Razem
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Rok 4
Rok 5
Razem

Koszty związane z rozwojem projektu ( koszty ludzkie, koszty administracyjne, marketingu, itp.) oraz konieczne nakłady inwestycyjne (rozwój technologii, zakup sprzętu, zakup licencji)Wstępne koszty projektu

Jakie są kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) za pomocą, których będzie mierzony sukces przedsięwzięcia.Kluczowe wskaźniki sukcesu

Potrzeby finansowe projektu okresie 5 lat wraz z opisem dotyczącym tego na co środki będą miały być przeznaczone.Potrzeby finansowe

Osoba upoważniona do kontaktu

Imię i nazwisko*

Rola w projekcie

e-mail*

Numer telefonu*

Adres korespondencyjny